Algemeen

Het platform ´Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen’ versterkt de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel en samen met het onderwijs werken we aan toekomstbestendig technisch onderwijs, aan imagoverbetering van techniek in de regio en aan de zelfredzaamheid van de arbeidsregio.  

Vanuit vijf clusters werken we aan onze gemeenschappelijke doelen:

  • Het bevorderen van de instroom in de technische branches;
  • Het stimuleren van werkgelegenheid en economische groei in deze sectoren;
  • Het intensiveren en verbreden van opleidingen voor de technische vakgroepen.

Het platform stimuleert de interactie en de participatie van het bedrijfsleven samen met de onderwijsinstellingen in de technische sectoren voor de regio Hoogeveen en draagt bij in samenwerking met gelijksoortige actieprogramma’s in de Provincie Drenthe.

Wilt u meebeslissen over de ontwikkelingen in de regio? Word dan Vriend! Als platform zijn wij gesprekspartner en hebben we invloed op onderwijsprogramma’s, doorlopende leerlijnen en activiteitenprogramma’s in de regio: Samen staan we sterk voor techniek!

We zijn een stichting zonder winstoogmerk.